Haifa's Fair Hotel

במהלך השיפוץ במתחם חדרי הבריחה של רשת אניגמטיק, התגלה מאחורי אחד הקירות שנשברו מלון בוטיק קטן…

בברור שבוצע ברשויות הסתבר שבשנות השבעים המאוחרות הוקם במקום מלון בוטיק שנקרא – Haifa's Fair Hotel  .

בית המלון נסגר לאחר כ- 13 חודשים בעקבות שמועות על כך שמספר מבקרים שביקרו במלון נעלמו …

עם פתיחת החקירה החשד הופנה כנגד מנהל המלון שנחשד שהקים במקום חדר סתרים והוא זה שהיה אחראי על היעלמותם של האורחים אך עם פתיחת החקירה מנהל המלון ברח מהארץ והחקירה נסגרה.

בעל המלון שלא יכל לשאת את המבטים שהופנו אליו ברחובות חיפה, אטם את הנכס והחקירה נסגרה.

חברת אניגמטיק פנתה לרשויות במטרה לקבל אישור לשיפוץ המלון כדי להפעיל אותו מחדש אך עד לרגע זה לא התקבלו האישורים המתאימים מחשש שבמלון קיים עדין אותו חדר מסתורי .

דרושה לנו קבוצת חוקרים ייחודית שתחקור את הפעולות שביצע מנהל המלון במקום כדי לנסות ולהוכיח שלא קיים במקום אותו חדר מסתורי .

או שאולי יש חדר כזה ???

.

6- 2
Participants

 

  • The number of participants can be increased by telephone only.

.

3 Difficulty levels
Election

.

60
Min

.

Children, teens, adults, seniors